0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

Naruto Next Generations EP1-50

Naruto Next Generations Boruto เป็นเหมือนลูกชายที่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนของเขาแตกต่างจาก Naruto โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในเงามืดของพ่อ เขาผจญภัยในรุ่นน้องในโรงเรียนเผยความสามารถใหม่